Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

16.08.2023 - PUBLICATIE CASATORIE

16 Aug 2023 Comments: 0 Views: 
anunt.png
admin
Posted by admin
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5299/16.08.2023

D a t a afișării : 16.08.2023
Data căsătoriei : 26.08.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 16 August 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Alexandru George, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Iasomiei, nr. 12, județul Brăila şi a d-nei Boianu Maria-Camelia, în vârstă de 54 ani, cu domiciliul în comuna Licurici, sat Frumușei, str.- , nr. 81, județul Gorj .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
Tags: Categorie Stiri

About the Author

admin

admin

Administrator site
My Articles

0 Comentarii