Cauta Primaria Dudesti

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Anunt privind noile reglementări privind legislatia de mediu

05 Oct 2022 Comments: 0 Views: 
anunt.png
admin
Posted by admin
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA DUDEŞTI
TEL.0239/663415;TEL/FAX.0239/663494
@, @

ANUNȚ

Având în vedere noile reglementări privind legislatia de mediu, vă aducem la cunoștință criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate (fose septice) prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 714/2022.
Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate vor fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.
Prin excepție, pentru utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, pot fi autorizate sistemele individuale adecvate până la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare nou înființate, la care au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de zile de la punerea în funcțiune a acestora. Construirea sistemelor individuale adecvate, indiferent de modul de epurare a apelor uzate, vor fi autorizate prin autorizația de construire emisă de Primăria comunei Dudesti, respectiv, Consiliul Judetean Braila .
Este interzisă realizarea de fose septice neimpermeabilizate sau puturi absorbante cu infiltrare în sol.
Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate (care nu sunt prevăzute cu sistem de epurare) se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o stație de epurare.
Deținătorul unui sistem individual adecvat de epurare are obligația obținerii avizului și autorizației de gospodărire a apelor, conform art.50, alin.(l) din legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea proprietarul spatiilor conectate la sistemul individual adecvat de colectare si epurare a apelor uzate este obligat să înscrie sistemul de epurare în registrul Primăriei comunei Dudesti în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la acesta.
Formularul de înregistrare îl găsiți la sediul Primăriei Dudesti sau le puteti descarca de aici.
Termenul limita de inregistrare a foselor deja existente este la data de 31.10.2022

Descarcaca cerere persoane fizice:

cerere_pf_modificat_.docx

Descarca cerere persoane juridice:

cerere_p_j_modificata.docx


Tags: Categorie Stiri

About the Author

admin

admin

Administrator site
My Articles

0 Comentarii