Wednesday 06 February 2019

Campania pentru depunerea si transmiterea DECLARATIEI UNICE


 admin    06 Feb 2019
 Categorie Stiri    Stiri Locale

ANAF_Directia_Generala_Regionala_a_Finantelor_Publice_Galati.jpg

In cadrul campaniei pentru depunerea si transmiterea DECLARATIEI UNICE

urmatoarele persoanele sunt desemnate sa acorde asistenta privind completarea si depunerea declaratiei unice:

-La sediul Primariei Dudesti - Braila
INSPECTOR IMPOZITE SI TAXE:
ANTOHIE DANIELA
Telefon contact : 0239663307
E-mail: @


-La sediul SFO INSURATEI d-na POPA CRINA

Friday 01 February 2019

Executie bugetara la finalul trimestrului IV 2018


 admin    01 Feb 2019
 Categorie Stiri    Stiri Locale

82ae949d2702890294.jpg

Descarca in format pdf:


Friday 04 January 2019

Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”


 admin    04 Jan 2019
 Categorie Stiri    Stiri Locale

big_padure__2_.jpg

Aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 - sesiunea 3

ANUNŢ DE LANSARE A SESIUNII 3 PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE SPRIJINÎn perioada 11 decembrie 2018, ora 9:00 – 28 iunie 2019, ora 14:00 se va desfășura cea de a 3-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafeţe împădurire”, aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020.

Alocarea financiară a acestei sesiuni este de 115.995.314 euro.Friday 07 December 2018

Anunt Cadastru


 admin    07 Dec 2018
 Categorie Stiri    Stiri Locale

anunt_532x365.png

Unitatea administrativ teritoriala Dudesti din judetul Braila,

Anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 15 si 18 incepand cu data de 10.12.2018 pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Comunei Dudesti, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Thursday 15 November 2018

Rectificare buget local comuna Dudesti Judetul Braila - 2018


 admin    15 Nov 2018
 Categorie Stiri    Stiri Locale

82ae949d2702890294.jpg

Descarca in format pdf "Rectificare buget local Dudesti 2018"


Friday 02 November 2018

Bilant Primaria Dudesti Braila 30.09.2018


 admin    02 Nov 2018
 Categorie Stiri    Stiri Locale

82ae949d2702890294.jpg

Situatia financiara a primariei Dudesti judetul Brailala data de 30.09.2018 Trimestrul III in conformitate cu legislatia in vigoare

Descarca bilant Primaria Dudesti Braila 30.09.2018 Bilant_Primaria_Dudesti_Braila_30.09.2018.pdf

Friday 26 October 2018

ÎNŞTIINŢARE


 admin    26 Oct 2018
 Categorie Stiri    Stiri Locale

cultura4.jpg

Cu privire la pierderile produse culturilor agricole de calamitatile naturale conform art. 2 din Legea nr. 381/2OO2

Descarca adresa:

adresa_calamitati.pdf

Descarca formularul de instiintare:

calamitate.doc

Wednesday 17 October 2018

Anunt colectiv din data de 17.10.2018


 admin    17 Oct 2018
 Categorie Stiri    Stiri Locale

Somatie.jpg

In temeiul art .47 alin (5) lit .b) si alin (6) si (7) din legea nr 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

PV PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITAT publicat in 01.11.2018

Descarca PV : Scan2018_11_01_084730.pdf


Descarca anunt:

Anunt_colectiv_din_data_de_17.10.2018.pdf

Monday 24 September 2018

Anunt pentru comunicarea prin publicitate 24.09.2018


 admin    24 Sep 2018
 Categorie Stiri    Stiri Locale

Somatie.jpg

In temeiul art .47 alin (5) lit .b) si alin (6) si (7) din legea nr 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

PV PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITAT

Descarca:
Scan2018_10_08_102948.pdf

Descarca anunt :

Anunt_24.09.2018.pdf

Friday 21 September 2018

Anunt pentru comunicarea prin publicitate 21.09.2018


 admin    21 Sep 2018
 Categorie Stiri    Stiri Locale

Somatie.jpg

In temeiul art .47 alin (5) lit .b) si alin (6) si (7) din legea nr 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili


Wednesday 19 September 2018

Anunt Mediu - Reabilitarea strazilor rurale din localitatile Dudesti si Tataru, comuna Dudesti, judetul Braila


 admin    19 Sep 2018
 Categorie Stiri    Stiri Locale

anunt_public_jurnalul_de_calarasi_1440x564_c_43179200.jpg

PRIMARIA COMUNEI DUDESTI

Anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Reabilitarea strazilor rurale din localitatile Dudesti si Tataru, comuna Dudesti, judetul Braila”, propus a fi amplasat in judetul Braila, com.Dudesti, satele Dudesti si Tataru—proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Braila—mun.Braila, B-dul Independentei nr.16.Bl B5, in zilele lucratoare intre orele 9.00—13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-braila/drafturi-acte-reglementare (Sectiunea Reglementari / Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare).
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pina la data de 25.09.2018.


Tuesday 18 September 2018

Cadastru gratuit etapa I-a


 admin    18 Sep 2018
 Categorie Stiri    Stiri Locale

cadastru_gratuit.jpg

Pentru cei care sunt inclusi in tabelul anexa

Numai pentru persoanele care se regasesc in tabelul atasat cu tarla si parcela si stiu ca nu au adus la primaria Dudesti Braila - acte noi de la notar care sa le ateste dreptul de proprietate asupra acelei suprafete dobandite doar prin vanzare, mostenire , donatie etc, daca nu sunt modificari la titlurile de proprietate initiale adica proprietarii sunt cei care sunt scrisi pe titlu nu este nevoie deorece ele se regasesc in baza de date DDAPT adica sunt in posesia noastra, astfel avem rugamintea sa va prezentati la sediul primariei Dudesti jud Braila cu respectivele acte pentru a putea sa le adunam , centraliza si trimite la firma care se ocupa cu acest lucru in vederea realizari intabularii gratuite

Va multumim.

Descarca tabel:

http://www.comunadudesti.ro/primaria/e107_media/8c1b3f324c/files/2018-09/Tarlale_si_parce_cadastru_gratuit_etapa_1.doc