Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Tuesday 12 March 2024
12 Mar 2024 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
D-nul Iașar Altînduga şi a d-nei Beganu Mihaela-Valentina
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5098/12.03.2024

D a t a afișării : 12.03.2024
Data căsătoriei : 22.03.2024

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 12 martie 2024, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Iașar Altînduga, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în Municipiul Constanța, str. Justiției, nr. 20, județul Constanța şi a d-nei Beganu Mihaela-Valentina, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Manea Apostol, nr. 7, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

 Categorie Stiri
Friday 23 February 2024
Tuesday 13 February 2024
13 Feb 2024 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5051/13.02.2024

D a t a afișării : 13.02.2024
Data căsătoriei : 23.02.2024

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 13 februarie 2024, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Andrei Aurel, în vârstă de 55 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Ion Rădulescu, nr. 25, județul Brăila şi a d-nei Cîrjan Georgeta, în vârstă de 51 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Primăriei, nr. 3, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George


 Categorie Stiri