Wednesday 06 October 2021

PUBLICATIE CASATORIE DIN 06.10.2021


 admin    06 Oct 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5376/06.10.2021

D a t a afișării : 06.10.2021
Data căsătoriei : 16.10.2021


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 06.10.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Brătilă Ionuț, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Ion Rădulescu, nr. 15, județul Brăila şi a d-rei Popa Elena-Alina, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Lalelelor, nr. 12, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

Thursday 09 September 2021

PUBLICATIE CASATORIE DIN 09.09.2021


 admin    09 Sep 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5331/09.09.2021

D a t a afișării : 09.09.2021
Data căsătoriei : 19.09.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 09.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Apostol Mihăiță, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 51, județul Brăila şi a d-rei Cotigă Angela-Mioara, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 51, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

PUBLICATIE CASATORIE DIN DATA DE 09.09.2021


 admin    09 Sep 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5329/08.09.2021

D a t a afișării : 08.09.2021
Data căsătoriei : 18.09.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 08.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Brezuică Marian, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Stroe Ivașcu, nr. 182, județul Brăila şi a d-rei Brezuică Georgiana-Valentina, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Salcâmilor, nr. 11, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – GeorgeFriday 20 August 2021

VACCINARE ANTI COVID-19 IN DATA DE 21.08.2021


 admin    20 Aug 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

coronavirus.jpg

IN DATA DE 21/08/2021, INTRE ORELE 12:30-14:00, D.S.P.

IN DATA DE 21/08/2021, INTRE ORELE 12:30-14:00, D.S.P. BRAILA VINE IN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRA CU O ECHIPA MOBILA DE VACCINARE GRATUITA ANTI COVID-19, CU VACCINUL JOHNSON SAU PFIZER LA ALEGERE.
DORITORII SUNT ASTEPTATI LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI DUDESTI AFLAT PE STRADA PRIMARIEI NR 6 DIN LOCALITATEA DUDESTI
PENTRU RELATII SUPLIMENTARE VA PUTETI ADRESA ASISTENTILOR MEDICALI COMUNITARI:
-ZAMFIR MADALINA - TEL: 0759 082 652
-TUDOR PANTELIMON ELENA - TEL: 0767 374 324

Friday 13 August 2021

PUBLICATIE CASATORIE DIN DATA DE 13.08.2021


 admin    13 Aug 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5273/11.08.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 11.08.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Dumitru Marius Ionut, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. George Cosbuc, nr. 1, județul Brăila şi a d-rei Damian Mirabela Florentina, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Comuna Dudesti, sat Dudesti Str. George Cosbuc nr.1 județul Braila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

PUBLICATIE CASATORIE 13.08.2021.


 admin    13 Aug 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5274/12.08.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 12.08.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Sirbu Daniel Aurelian, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tataru, str. Bentari, nr. 14, județul Brăila şi a d-rei Rusin Georgiana, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Comuna Dudesti, sat Tataru Str. Invatator Dobrescu Eugen nr.24 județul Braila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – GeorgeGhidul Sintetic al Solicitantului aferent submăsurii 9.1. „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”


 admin    13 Aug 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt_public_jurnalul_de_calarasi_1440x564_c_43179200.jpg

Descarca Ghidul Sintetic al Solicitantului aferent submăsurii 9.1.

Descarca Ghidul Sintetic al Solicitantului aferent submăsurii 9.1. „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” :

UAT.pdf

Monday 09 August 2021

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 09.08.2021 - FINALIZAT


 admin    09 Aug 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt_532x365.png

Descarca anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 09.08.2021:

Descarca anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate din data de 09.08.2021:

Descarca_anunt_colectiv_pentru_comunicarea_prin_publicitate_din_data_de_09.08.2021.pdf

Finalizare anunt:

SCAN23082021.pdf


Thursday 29 July 2021

PUBLICATIE CASATORIE 29.07.2021


 admin    29 Jul 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5253/29.07.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 29.07.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Raita Sorin-Marian, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Dumitru Georgescu, nr. 38, județul Brăila şi a d-rei Bogdan Georgiana, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Municipiul Mangalia, Bld. 1 Decembrie 1918, bl. C1, sc. B, et. 2, ap. 9, județul Constanța .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

Tuesday 27 July 2021

VACCINARE ANTI COVID-19


 admin    27 Jul 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

1800x1200_coronavirus_1.jpg

IN DATA DE 31/07/2021, INTRE ORELE 12:30-14:00, D.S.P. BRAILA VINE IN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRA CU O ECHIPA MOBILA DE VACCINARE GRATUITA ANTI COVID-19, CU VACCINUL JOHNSON SAU PFIZER LA ALEGERE.

DORITORII SUNT ASTEPTATI LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI DUDESTI AFLAT PE STRADA PRIMARIEI NR 6 DIN LOCALITATEA DUDESTI
PENTRU RELATII SUPLIMENTARE VA PUTETI ADRESA ASISTENTILOR MEDICALI COMUNITARI:
-ZAMFIR MADALINA - TEL: 0759 082 652
-TUDOR PANTELIMON ELENA - TEL: 0767 374 324
Rog Distribuiti sau anuntati vecinii!

Friday 16 July 2021

Concurs angajare paznic - Primaria Dudesti


 admin    16 Jul 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt_532x365.png

Primăria Comunei Dudeşti, Judeţul Brăila, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic.

Primăria Comunei Dudeşti, Judeţul Brăila, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii – absolvent minimum 8 clase;
vechime – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 iulie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor
09 august 2021, ora 10:00: proba scrisă
10 august 2021, ora 10:00: proba interviu

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografie:
- Legea 333/2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectia persoanelor , republicata ;
- Hotararea Guvernului 301/2012 actualizata prin Hotararea 1002/2015 ;
- Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca .

Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Dudeşti, judeţul Brăila, Str. Primăriei nr. 6, telefon 0239/663.415.

Sursa:
http://posturi.gov.ro/post/paznic-primaria-comunei-dudesti-judetul-braila/?fbclid=IwAR13LjlcsFc2ZoC0bFnowecyYip2nr-KRj8e-KFPxUIbD9jt9Y-BRxXCneE

Wednesday 14 July 2021

PUBLICATIE CASATORIE 14.07.2021.


 admin    14 Jul 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5238/14.07.2021


P U B L I C A Ţ I E


Astăzi, 14.07.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Androne Lucian-Georgică, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Iasomiei, nr. 3, județul Brăila şi a d-rei Patîr Ionela, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Gladiolelor, nr. 3, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .


Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George