Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 03 July 2024
03 Jul 2024 Posted by Primaria Dudesti Comments: 0 Views: 
anunt.png
D-nului Fugaciu Adrian-Marian, şi a d-rei Mihai Daniela
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5224/03.07.2024

D a t a afișării : 03.07.2024
Data căsătoriei : 13.07.2024


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 3 Iulie 2024, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Fugaciu Adrian-Marian, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Învățător Popa Ion, nr. 14, județul Brăila şi a d-rei Mihai Daniela, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Mihai Eminescu, nr. 90, județul Brăila
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri
03 Jul 2024 Posted by Primaria Dudesti Comments: 0 Views: 
anunt.png
D-nului Bucur Adrian, şi a d-rei Florea Georgiana-Ionela
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5223/03.07.2024

D a t a afișării : 03.07.2024
Data căsătoriei : 13.07.2024


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 3 Iulie 2024, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Bucur Adrian, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Filozof Nae Ionescu, nr. 24, județul Brăila şi a d-rei Florea Georgiana-Ionela, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Surorile Stroescu, nr. 13, județul Brăila
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .


Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George


 Categorie Stiri
Monday 10 June 2024
10 Jun 2024 Posted by Primaria Dudesti Comments: 0 Views: 
anunt.png
D-nului Toma Valentin şi a d-nei Bolganschi Ana
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5152/08.05.2024

D a t a afișării : 10.06.2024
Data căsătoriei : 20.06.2024


P U B L I C A Ţ I E


Astăzi, 10 Iunie 2024, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Toma Valentin , în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Tomeștilor, nr. 3, județul Brăila şi a d-nei Bolganschi Ana, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în satul Mateuți, raionul Rezina, țara Republica Moldova.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .


Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

 Categorie Stiri