Monday 27 January 2020

Publicatie Casatorie din data de 27.01.2020


 admin    27 Jan 2020
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

P U B L I C A Ţ I E

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5026/27.01.2020


P U B L I C A Ţ I E


Astăzi, 27.01.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului Cîtea Costin-Ionuț, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Ion Rădulescu, nr. 47, județul Brăila şi a d-rei Andrei Otilia, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Manea Apostol nr. 7, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .


Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George