Thursday 07 May 2020

PUBLICATIE CASATORIE 07.05.2020


 admin    07 May 2020
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5159/07.05.2020

P U B L I C A Ţ I E


Astăzi, 07.05.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului Pitulice Valentin, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Salcâmilor, nr. 17, județul Brăila şi a d-rei Florea Viorica, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în municipiul Slobozia, Aleea Sporturilor, nr. 4, bl. B16, sc. B, et.4, ap. 40 județul Ialomița .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .


Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George