Wednesday 08 July 2020

PUBLICATIE CASATORIE 08.07.2020


 admin    08 Jul 2020
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5225/06.07.2020


P U B L I C A Ţ I E


Astăzi, 06.07.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului Cornea Gabriel, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Stroe Ivașcu, nr. 87, județul Brăila şi a d-rei Sipică Mariana, în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în municipiul Brăila, Calea Galați, nr. 67, bl. Progresul, sc. 1, et. 4, ap. 80, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .


Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George