Thursday 06 August 2020

PUBLICATIE CASATORIE 06.08.2020


 admin    06 Aug 2020
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5257/06.08.2020


P U B L I C A Ţ I E


Astăzi, 06.08.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului Putere Aurelian, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Surorile Stroiescu, nr. 14, județul Brăila şi a d-rei Moise Ionela, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Bărăganul, sat Bărăganul, str. Dudești, nr. 43, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .


Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George