Friday 12 February 2021

Norme metodologice vanzare terenuri agricole extravilan


 admin    12 Feb 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

MADR.png

Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce ı̂i

Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce ı̂i
revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor
agricole situate ı̂n extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin ı̂n
administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și ı̂nfiintarea Agentiei Domeniilor statului din 26.10.2020


Descarca norme : norme_legea_vanzarii_terenurilor_2021.pdf pdf

Adresa informare UAT-uri privind pierderea, furtul Atestatului de Producator


 admin    12 Feb 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt_532x365.png

Privind situatia in care pierdeti, distrugeti, vi se fura Atestatul de Producator.

Privind situatia in care pierdeti, distrugeti, vi se fura Atestatul de Producator.

Descarca adresa: Adresa_informare_u.a.t._uri.pdf .pdf