Wednesday 05 May 2021

PUBLICATIE CASATORIE 05.05.2021


 admin    05 May 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5150/05.05.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 05.05.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Orășanu Ionuț , în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, strada Mihai Eminescu, nr. 88, județul Brăila şi a d-rei Necoară Raluca-Elena, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraș Ianca, sat Oprișenești , str. -, nr. 20A, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George