Wednesday 12 May 2021

PUBLICATIE CASATORIE 12.05..2021


 admin    12 May 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5159/12.05.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 12.05.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Constantin Gabriel , în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Lucian Blaga, nr. 3, județul Brăila şi a d-rei Ghiță Steluța-Ionela, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești , str. Lucian Blaga, nr. 3, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

PUBLICATIE CASATORIE 12.05.2021


 admin    12 May 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5158/12.05.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 12.05.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Orășanu Marius-Laurențiu , în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Prunilor, nr. 14, județul Brăila şi a d-rei Baciu Iuliana-Valentina, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru , str. Prunilor, nr. 14, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George