Friday 14 May 2021

PUBLICATIE CASATORIE 14.05.2021


 admin    14 May 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5161/13.05.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 13.05.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Vodă Sorin , în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 97, județul Brăila şi a d-rei Olteanu Georgiana, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Salcâmilor, nr. 22, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George