Thursday 09 September 2021

PUBLICATIE CASATORIE DIN 09.09.2021


 admin    09 Sep 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5331/09.09.2021

D a t a afișării : 09.09.2021
Data căsătoriei : 19.09.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 09.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Apostol Mihăiță, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 51, județul Brăila şi a d-rei Cotigă Angela-Mioara, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 51, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

PUBLICATIE CASATORIE DIN DATA DE 09.09.2021


 admin    09 Sep 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5329/08.09.2021

D a t a afișării : 08.09.2021
Data căsătoriei : 18.09.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 08.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Brezuică Marian, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Stroe Ivașcu, nr. 182, județul Brăila şi a d-rei Brezuică Georgiana-Valentina, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Salcâmilor, nr. 11, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George