Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Thursday 13 April 2023
13 Apr 2023 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt_532x365.png
Domnului Sîrbu Victor şi a d-nei Gurgău Vasilica
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5163/19.04.2023

D a t a afișării : 19.04.2023
Data căsătoriei : 29.04.2023P U B L I C A Ţ I E


Astăzi, 19 aprilie 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Andrei Sergiu-Dragoș, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Ion Rădulescu, nr. 19, județul Brăila şi a d-rei Dedu Gabriela-Corina, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Primăriei, nr. 3, județul Braila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .
Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

 Categorie Stiri