Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 17 May 2023
17 May 2023 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt_532x365.png
Domnul Gușar Liviu-Ionuț şi a d-rei Simion Mădălina
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5184/17.05.2023

D a t a afișării : 17.05.2023
Data căsătoriei : 27.05.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 17 mai 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Gușar Liviu-Ionuț, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Ion Rădulescu, nr. 11, județul Brăila şi a d-rei Simion Mădălina, în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Gării, nr. 17, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .


Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri