Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 14 June 2023
14 Jun 2023 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
Domnului Vodă Ion şi a d-nei Melinte Camelia
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5207/14.06.2023

D a t a afișării : 14.06.2023
Data căsătoriei : 24.06.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 14 Iunie 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Vodă Ion, în vârstă de 53 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 97, județul Brăila şi a d-nei Melinte Camelia, în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 97, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

 Categorie Stiri