Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 21 June 2023
21 Jun 2023 Posted by Primaria Dudesti Comments: 0 Views: 
anunt.png
D-nului Brezuică Daniel şi a d-nei Matei Daniela
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5220/21.06.2023

D a t a afișării : 21.06.2023
Data căsătoriei : 01.07.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 21 Iunie 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Brezuică Daniel, în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Vișinilor, nr. 1, județul Brăila şi a d-nei Matei Daniela, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în Municipiul Brăila, str. Putnei, nr. 26, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri