Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 19 July 2023
19 Jul 2023 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
D-nul Șerbănescu şi a d-rei Sandu Mihaela-Valentina
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5278/19.07.2023

D a t a afișării : 19.07.2023
Data căsătoriei : 29.07.2023


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 19 Iulie 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Șerbănescu Mihai, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Ion Rădulescu, nr. 27, județul Brăila şi a d-rei Sandu Mihaela-Valentina, în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 95, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri