Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 09 August 2023
09 Aug 2023 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
Domnului Pitulice Ionel şi a d-rei Alexa Aneta-Carla
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5296/09.08.2023

D a t a afișării : 09.08.2023
Data căsătoriei : 19.08.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 9 August 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Pitulice Ionel, în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Crinilor, nr. 17, județul Brăila şi a d-rei Alexa Aneta-Carla, în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în comuna Chilia Veche, sat Chilia Veche, str. Grădinarilor, nr. 63, județul Tulcea .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

 Categorie Stiri
09 Aug 2023 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
D-nului Grigore Răzvan-Ștefan şi a d-rei Orășanu Tudorița-Dorina
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5295/09.08.2023

D a t a afișării : 09.08.2023
Data căsătoriei : 19.08.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 9 August 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Grigore Răzvan-Ștefan, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Pieței, nr. 4, județul Brăila şi a d-rei Orășanu Tudorița-Dorina, în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 45, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George


 Categorie Stiri