Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 16 August 2023
16 Aug 2023 Posted by Primaria Dudesti Comments: 0 Views: 
anunt.png
D-nului Florea Viorel şi a d-rei Borcan Cristina-Ioana
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5303/16.08.2023

D a t a afișării : 16.08.2023
Data căsătoriei : 26.08.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 16 August 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Florea Viorel, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Comorofca, nr. 10, județul Brăila şi a d-rei Borcan Cristina-Ioana, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Victoria, sat Victoria, str. Bujorilor, nr. 411, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri
16 Aug 2023 Posted by Primaria Dudesti Comments: 0 Views: 
anunt.png
D-nului Ion Ionuț şi a d-rei Duțu Rodica
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5301/16.08.2023

D a t a afișării : 16.08.2023
Data căsătoriei : 26.08.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 16 August 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Ion Ionuț, în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Dumitru Georgescu, nr. 108, județul Brăila şi a d-rei Duțu Rodica, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Roșiori, sat Roșiori, str. Moara Veche, nr. 2, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

 Categorie Stiri
16 Aug 2023 Posted by Primaria Dudesti Comments: 0 Views: 
anunt.png
D-nului Alexandru George şi a d-nei Boianu Maria-Camelia
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5299/16.08.2023

D a t a afișării : 16.08.2023
Data căsătoriei : 26.08.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 16 August 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Alexandru George, în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Iasomiei, nr. 12, județul Brăila şi a d-nei Boianu Maria-Camelia, în vârstă de 54 ani, cu domiciliul în comuna Licurici, sat Frumușei, str.- , nr. 81, județul Gorj .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri