Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Thursday 31 August 2023
31 Aug 2023 Posted by Primaria Dudesti Comments: 0 Views: 
anunt.png
D-nului Vodă Iulian-Romică, şi a d-rei Mosora Alis-Andreea
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5311/31.08.2023

D a t a afișării : 31.08.2023
Data căsătoriei : 10.09.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 31 August 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Vodă Iulian-Romică, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Bentari, nr. 1, județul Brăila şi a d-rei Mosora Alis-Andreea, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Traian, sat Traian, str. Bujorului, nr. 509, județul Ialomița .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

 Categorie Stiri