Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 13 September 2023
13 Sep 2023 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
D-nului Moise Cătălin şi a d-rei Stanciu Adriana-Alexandra
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5321/13.09.2023

D a t a afișării : 13.09.2023
Data căsătoriei : 23.09.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 13 Septembrie 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Moise Cătălin, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în comuna Mircea Vodă, sat Dedulești, str. Viilor, nr. 29, județul Brăila şi a d-rei Stanciu Adriana-Alexandra, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Crinului, nr. 10, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George


 Categorie Stiri