Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Thursday 26 October 2023
26 Oct 2023 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
A d-nului Ilie Laurențiu şi a d-nei Zlotea Cornelia
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5381/26.10.2023

D a t a afișării : 26.10.2023
Data căsătoriei : 05.11.2023


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 26 Octombrie 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Ilie Laurențiu, în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Scărlăteștilor, nr. 14, județul Brăila şi a d-nei Zlotea Cornelia , în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Plopului, nr. 9, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri