Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Monday 30 October 2023
30 Oct 2023 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5385/30.10.2023

D a t a afișării : 30.10.2023
Data căsătoriei : 09.11.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 30 Octombrie 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Vâlcu Ionel, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Alexandrescu Radu, nr. 22, județul Brăila şi a d-nei Adochiței Marcela, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în oraș Ianca, str. Orizontului, nr. 56, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri