Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

PUBLICATIE CASATORIE 03.07.2024

03 Jul 2024 Comments: 0 Views: 
anunt.png
Primaria Dudesti
Posted by Primaria Dudesti
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5223/03.07.2024

D a t a afișării : 03.07.2024
Data căsătoriei : 13.07.2024


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 3 Iulie 2024, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Bucur Adrian, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Filozof Nae Ionescu, nr. 24, județul Brăila şi a d-rei Florea Georgiana-Ionela, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Surorile Stroescu, nr. 13, județul Brăila
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .


Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George


Tags: Categorie Stiri

About the Author

Primaria Dudesti

Primaria Dudesti

Administrator site
My Articles

0 Comentarii