Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

PUBLICATIE CASATORIE 10.06.2024

10 Jun 2024 Comments: 0 Views: 
anunt.png
Primaria Dudesti
Posted by Primaria Dudesti
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5152/08.05.2024

D a t a afișării : 10.06.2024
Data căsătoriei : 20.06.2024


P U B L I C A Ţ I E


Astăzi, 10 Iunie 2024, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Toma Valentin , în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Tomeștilor, nr. 3, județul Brăila şi a d-nei Bolganschi Ana, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în satul Mateuți, raionul Rezina, țara Republica Moldova.

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .


Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

Tags: Categorie Stiri

About the Author

Primaria Dudesti

Primaria Dudesti

Administrator site
My Articles

0 Comentarii