Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

PUBLICATIE CASATORIE 10.08.2022

10 Aug 2022 Comments: 0 Views: 
anunt_532x365.png
admin
Posted by admin
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5303/10.08.2022

D a t a afișării : 10.08.2022
Data căsătoriei : 20.08.2022

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 10 august 2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Oprea Iulian, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Scorțaru-Nou, sat Pitulați, str. Crinului, nr. 25, județul Brăila şi a d-rei Ciocan Cristina-Geanina, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Ciprian Porumbescu, nr. 12, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
Tags: Categorie Stiri

About the Author

admin

admin

Administrator site
My Articles

0 Comentarii