PUBLICATIE CASATORIE 13.08.2021.


 admin    13 Aug 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5274/12.08.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 12.08.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Sirbu Daniel Aurelian, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tataru, str. Bentari, nr. 14, județul Brăila şi a d-rei Rusin Georgiana, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Comuna Dudesti, sat Tataru Str. Invatator Dobrescu Eugen nr.24 județul Braila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George


0 Comentarii