PUBLICATIE CASATORIE 14.07.2021


 admin    14 Jul 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5237/14.07.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 14.07.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Vasile Laurențiu, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Învățător Popa Ion, nr. 19, județul Brăila şi a d-rei Pavel Tania, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Ghioceilor, nr. 12, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
0 Comentarii