Cauta Primaria Dudesti

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

PUBLICATIE CASATORIE 21.09.2022

21 Sep 2022 Comments: 0 Views: 
anunt_532x365.png
admin
Posted by admin
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5355/21.09.2022

D a t a afișării : 21.09.2022
Data căsătoriei : 01.10.2022

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 21 septembrie 2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Stănescu Vasilică, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Stroe Ivașcu , nr. 17, județul Brăila şi a d-rei Sârbu Nicoleta-Georgiana, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Stroe Ivașcu, nr. 4, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
Tags: Categorie Stiri

About the Author

admin

admin

Administrator site
My Articles

0 Comentarii