Cauta Primaria Dudesti

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

PUBLICATIE CASATORIE 27.07.2022

27 Jul 2022 Comments: 0 Views: 
anunt_532x365.png
admin
Posted by admin
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5284/26.07.2022

D a t a afișării : 26.07.2022
Data căsătoriei : 05.08.2022

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 26 iulie 2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Lazăr Claudiu, în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în Municipiul Constanța, str. Barbu Lăutaru, nr. 6B, județul Constanța şi a d-rei Bandacu Maria-Bianca, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în Municipiul Brașov, str. George Bacovia, nr. 16, ap. 7, județul Brașov .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

Tags: Categorie Stiri

About the Author

admin

admin

Administrator site
My Articles

0 Comentarii