Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

PUBLICATIE CASATORIE 30.08.2023

30 Aug 2023 Comments: 0 Views: 
anunt.png
admin
Posted by admin
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5310/30.08.2023

D a t a afișării : 30.08.2023
Data căsătoriei : 09.09.2023

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 30 August 2023, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Cîtea Costel, în vârstă de 59 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Comorofca, nr. 12, județul Brăila şi a d-rei Sfârtoc Doinița, în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Comorofca, nr. 12, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

Tags: Categorie Stiri

About the Author

admin

admin

Administrator site
My Articles

0 Comentarii