PUBLICATIE CASATORIE DIN 09.09.2021


 admin    09 Sep 2021
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5331/09.09.2021

D a t a afișării : 09.09.2021
Data căsătoriei : 19.09.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 09.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Apostol Mihăiță, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 51, județul Brăila şi a d-rei Cotigă Angela-Mioara, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 51, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
1 Comentarii


    Dima Bucuresteanu
    3 saptamani inainte

    Bună ziua mea pierdută băiatul și aș dori să îl căutați el se află Opa în Brăila și vrem să știm și noi de el dacă e bine dacă nu iese bine dacă sunteți amabil sau la somn număr de telefon sau puteți să ne contactați direct pe WhatsApp +4407471458436
    Acesta este numărul băiatului meu puteți să contactați dacă îl găsiți vă rugăm să mă chemați direct la primărie ca să pot să iau legătura cu băiatul meu se numește Gigel Bucureșteanu

    0 0