Anunt Cadastru

07 Dec 2018 Comments:  Views: 
anunt_532x365.png
admin
Posted by admin
Anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 15 si 18 incepand cu data de 10.12.2018 pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Comunei Dudesti, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Tags: None

About the Author

adminThis news item is from Primaria Dudesti Braila
http://www.comunadudesti.ro/primaria/news/anunt-cadastru.html