Cauta Primaria Dudesti

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 05 October 2022
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA DUDEŞTI
TEL.0239/663415;TEL/FAX.0239/663494
@, @

ANUNȚ

Având în vedere noile reglementări privind legislatia de mediu, vă aducem la cunoștință criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate (fose septice) prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 714/2022.
Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate vor fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.
Prin excepție, pentru utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, pot fi autorizate sistemele individuale adecvate până la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare nou înființate, la care au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de zile de la punerea în funcțiune a acestora. Construirea sistemelor individuale adecvate, indiferent de modul de epurare a apelor uzate, vor fi autorizate prin autorizația de construire emisă de Primăria comunei Dudesti, respectiv, Consiliul Judetean Braila .
Este interzisă realizarea de fose septice neimpermeabilizate sau puturi absorbante cu infiltrare în sol.
Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate (care nu sunt prevăzute cu sistem de epurare) se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o stație de epurare.
Deținătorul unui sistem individual adecvat de epurare are obligația obținerii avizului și autorizației de gospodărire a apelor, conform art.50, alin.(l) din legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea proprietarul spatiilor conectate la sistemul individual adecvat de colectare si epurare a apelor uzate este obligat să înscrie sistemul de epurare în registrul Primăriei comunei Dudesti în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la acesta.
Formularul de înregistrare îl găsiți la sediul Primăriei Dudesti sau le puteti descarca de aici.
Termenul limita de inregistrare a foselor deja existente este la data de 31.10.2022

Descarcaca cerere persoane fizice:

cerere_pf_modificat_.docx

Descarca cerere persoane juridice:

cerere_p_j_modificata.docx


 Categorie Stiri
Wednesday 21 September 2022
21 Sep 2022 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt_532x365.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5355/21.09.2022

D a t a afișării : 21.09.2022
Data căsătoriei : 01.10.2022

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 21 septembrie 2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Stănescu Vasilică, în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Stroe Ivașcu , nr. 17, județul Brăila şi a d-rei Sârbu Nicoleta-Georgiana, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Stroe Ivașcu, nr. 4, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri
Thursday 08 September 2022
08 Sep 2022 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt_532x365.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5345/08.09.2022

D a t a afișării : 08.09.2022
Data căsătoriei : 18.09.2022

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 8 septembrie 2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Bratu Dorinel, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. George Coșbuc, nr. 15, județul Brăila şi a d-rei Georgescu Denisa - Ionela, în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. George Coșbuc, nr. 15, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri