Thursday 20 August 2020

PUBLICATIE CASATORIE 20.08.2020


 admin    20 Aug 2020
 Categorie Stiri    Stiri Diverse

anunt.png

ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5281/20.08.2020


P U B L I C A Ţ I E


Astăzi, 20.08.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului Chijer Nicolae-Cătălin, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Primăriei, nr. 5, județul Brăila şi a d-rei Cursaru Ana-Maria, în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Tufești, sat Tufești, str. Brăilei, nr. 330, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .


Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George