Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Monday 08 February 2021
08 Feb 2021 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5048/08.02.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 08.02.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Brezuică Marian, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Salcâmilor, nr. 4, județul Brăila şi a d-rei Berceanu Mădălina, în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Salcâmilor, nr. 4, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri