Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Thursday 04 March 2021
04 Mar 2021 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5081/04.03.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 04.03.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Bănică Ioniță, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în municipiul Brăila, Bd. Dorobanților, nr. 62, bl. A31, sc. 3, et. 1, ap. 43, județul Brăila şi a d-rei Putere Geta-Ioana, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Înv. Pitulice Ion, nr. 13, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri