Cauta Primaria Dudesti

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 07 April 2021
07 Apr 2021 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5124/07.04.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 07.04.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Goidescu Dorinel, în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în comuna Surdila-Greci, sat Surdila-Greci, strada Bisericii, nr. 35, județul Brăila şi a d-rei Tofan Mihaela-Elena, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Stroe Ivascu, nr. 25, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri