Cauta Primaria Dudesti

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 05 May 2021
05 May 2021 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5150/05.05.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 05.05.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Orășanu Ionuț , în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, strada Mihai Eminescu, nr. 88, județul Brăila şi a d-rei Necoară Raluca-Elena, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraș Ianca, sat Oprișenești , str. -, nr. 20A, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George

 Categorie Stiri