Cauta Primaria Dudesti

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 12 May 2021
12 May 2021 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5159/12.05.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 12.05.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Constantin Gabriel , în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Lucian Blaga, nr. 3, județul Brăila şi a d-rei Ghiță Steluța-Ionela, în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești , str. Lucian Blaga, nr. 3, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri
12 May 2021 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5158/12.05.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 12.05.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Orășanu Marius-Laurențiu , în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Prunilor, nr. 14, județul Brăila şi a d-rei Baciu Iuliana-Valentina, în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru , str. Prunilor, nr. 14, județul Brăila .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George


 Categorie Stiri