Cauta Primaria Dudesti

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 09 June 2021
09 Jun 2021 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5204/09.06.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 09.06.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Barău Gabriel , în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în oraș Bragadiru, str. Oltețului, nr. 4, județul Ilfov şi a d-rei Toma Andreea, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraș Bragadiru, str. Oltețului, nr. 4, județul Ilfov .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .
Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri