Cauta Primaria Dudesti Braila

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Thursday 09 September 2021
09 Sep 2021 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5331/09.09.2021

D a t a afișării : 09.09.2021
Data căsătoriei : 19.09.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 09.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Apostol Mihăiță, în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 51, județul Brăila şi a d-rei Cotigă Angela-Mioara, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Brăilei, nr. 51, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri
09 Sep 2021 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5329/08.09.2021

D a t a afișării : 08.09.2021
Data căsătoriei : 18.09.2021

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 08.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Brezuică Marian, în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Stroe Ivașcu, nr. 182, județul Brăila şi a d-rei Brezuică Georgiana-Valentina, în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Tătaru, str. Salcâmilor, nr. 11, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George


 Categorie Stiri