Cauta Primaria Dudesti

Categorii de știri

Stiri in aceasta luna

Wednesday 06 October 2021
06 Oct 2021 Posted by admin Comments: 0 Views: 
anunt.png
ROMÂNIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTI
STARE CIVILĂ
NR. 5376/06.10.2021

D a t a afișării : 06.10.2021
Data căsătoriei : 16.10.2021


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 06.10.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-nului Brătilă Ionuț, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Ion Rădulescu, nr. 15, județul Brăila şi a d-rei Popa Elena-Alina, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Dudești, sat Dudești, str. Lalelelor, nr. 12, județul Brăila .

În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are la cunoştinţă de existența unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt respectate .

Opunerea la căsătorie se poate face în termen de 10 zile de la data afişării, în scris, cu arătarea dovezilor întemeiate .

Ofiţer stare civilă,
Strîmbianu Eugen – George
 Categorie Stiri